Учебно помагало по Хармонизация на счетоводството (МСС/МСФО)

Проф д-р Фаня Филипова

Доц. д-р Светлозар Стефанов

д-р Рени Петрова

Настоящото учебно помагало по МСС/МСФО е предназначено главно за студентите от специалност „Счетоводство и контрол”, които изучават учебната дисциплина „Международни счетоводни стандарти/Международни стандарти за финансово отчитане“ (МСС/МСФО). То може да се ползва успешно и от студенти от други специалности, които изучават проблемите на финансовото счетоводство, особено в големите компании, в т.ч. и мултинационални; във финансово-кредитния сектор; в публичните предприятия – основни участници на капиталовите пазари. Помагалото е подходящо и за лица от практиката, интересуващи се от съдържанието и особеностите на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО).

В учебното помагало е направен кратък коментар на основните моменти, дефиниции, структура  и изисквания на разглежданите 30 международни счетоводни стандарти (МСС и МСФО). Обект на изясняване са само онези международни счетоводни стандарти, които или нямат аналог сред Националните счетоводни стандарти (НСС); или съществено се различават; или не са изучавани в бакалавърската степен на обучение в специалност „Счетоводство и контрол”, „Счетоводство и одит“, „Счетоводство и финанси“.

15,00 лв.
Продуктът е успешно добавен в количката
Базова цена: 15,00 лв.
Моля, изберете: