За нас
За нас

КАКВО Е "СТЕФАНОВ АКАДЕМИ" - ЕООД

„Стефанов академи“ – ЕООД е компания, която е ориентирана към организиране на обучения и продажба на специализирана литература предимно в сферата на счетоводството, трудовото и осигурително законодателство. Обученията са ориентирани най-вече към счетоводителите и специалистите, работещи в отдели ТРЗ и Личен състав, в малките и средни предприятия,  в които много често се налага едно лице да съвместява и да изпълнява няколко длъжности.

КОЙ СТОИ ЗАД "СТЕФАНОВ АКАДЕМИ" - ЕООД

Светлозар Стефанов е човекът, който е едноличен собственик и управител на компанията. Тое е човек с повече от 25 годишен опит като преподавател по счетоводство, практикуващ счетоводител и съставител на финансови отчети. Провежда семинари и обучения по проблемите на счетоводството, трудовото и осигурително законодателство.

Посредством специализираните обучения помагаме на счетоводителите и ТРЗ специалистите да развият потенциала, който притежават и да се чувстват по-уверени в своята работа. В този смисъл, помагамме на два основни типа хора:

 • Напълно начинаещи – тези, които сега започват, нямат достатъчно опит и практика, но имат огромното желание на да се научат;
 • На хора, които имат известен опит и практика, но искат да систематизират своите знания, да попълнят някои пропуски или както се казва „да си сверят часовника.“

Основната (стратегическа) цел на компанията е да се развиваме всеки ден и да помагаме на нашите клиенти да постигат същото.

Конкретнни цели:

 1. За нас е важно да подобрим знанията и уменията на счетоводителите и ТРЗ специалистите, което води до по-добра професионална реализация и подобряване на качеството им на живот;
 2. Да помагаме на хората, които се занимават със счетоводство, ТРЗ и личен състав сами да определят и постигат своите цели, посредством споделяне на знания и опит.

Нашата мисия – да помагаме на хората в България да повишават своите знания и умения по възможно най-удобен  за тях начин, в удобно време и място.

Нашата визия – ние съществуваме за да обучаваме хората в България, тъй като това е нашата страст

Водещи ценности:

 1. Обучения, ориентирани към постигане на резултати;
 2. Обучения ориентирани към развитие както на компанията като цяло, така и на нейните клиенти;
 3. Качество – това, което правим, да го правим все по-добре;
 4. Учене – ние се вслушваме и ценим мнението на нашите клиенти. При провеждане на обученията сме водени от максимата – една трета ги обучаваме ние, една трета ни учат те, една трета ни карат да се учим;
 5. Вяра в силата на екипа. Нашите преподаватели и консултанти играят съществена роля в устойчивото развитие на нашия бизнес. Като преподаватели и консултанти се стремим да привличаме доказани професионалиисти, които притежават дългогодишен опит, както в сферата на обучението, така и в реалната практика.

Ние можем:

 1. Да предадем професионални знания и умения в сферата на счетоводството, трудовото и осигурително законодателство, както и в редица направления свързани с горепосочените като здравословни и безопасни условия на труд, личностно развитие и други;
 2. Да Ви помогнем правилно да тълкувате и прилагате нормите на действащото счетоводно, трудово и осигурително законодателство;
 3. Да Ви осигурим менторска подкрепа за определен период от време, като Ви помогнем да разрешите конкретни проблеми във Вашата практика, независимо дали сега стартирате своята професионална кариера или сте човек, който притежава известен опит.

         Нашите обучения запълват празнината между теорията и практиката и улесняват прехода от образование към заетост. Както е известно, теорията ни подготвя за проблемите, но практиката  е това, което ни учи как да ги разрешаваме.  В този смисъл, обученията в "Стефанов академи" - ЕООД дават на обучаемите необходимата увереност, по-бързо да прилагат получените знания в реалната практика, а това от своя страна им спестява време, нерви и пари.